BAKERSFIELD

TAX RELIEF

© 2018 by Bakersfield Tax Relief

All Rights Reserved   

Bakersfield Tax Relief

8700 Stockdale Highway

Bakersfield, CA 93311

(661) 232-0300

info@bakersfieldtaxrelief.com

Follow Us:

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon